FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására 

Beiskolázási eljárásrend

 Kiegészítés a beiratkozási eljárásrendhez

 

Jelentkezési lap letöltés  

Nyilatkozat - hit- és erkölcstan

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

Körzeteink 

 A II. Kerületi étkeztetéssel kapcsolatos letölthető beiratkozási dokumentumok

 

 

 

Kedves leendő első osztályos Szülők és Gyerekek!

 

Sajnos a hagyományos iskolaelőkészítő Zeneovi foglalkozásokat, valamint egyéb beiskolázási programjainkat a járványügyi rendelkezések értelmében bizonytalan ideig szüneteltetnünk kell. 

 

Köszönjük a megértést és türelmet!

.

 

Intézményünkben jól felkészült, gyermekszerető pedagógusok közvetítik a korszerű ismeretanyagot, az egyetemes erkölcsi értékeket. Kiemelt pedagógiai feladataink közé tartozik a közösségépítés és a személyiségformálás.

 Az ének-zenei jelleget már első osztálytól az ének-zene órák magasabb száma, az órarendbe beépített néptánc oktatás, harmadik osztálytól az aktív kórusélet és a délután működő zeneiskola biztosítja. Tanítványaink az iskolai évek alatt semmivel össze nem hasonlítható, egész életre szóló művészi élménnyel gazdagodnak, s ennek nem csak befogadói, hanem aktív résztvevői is.

2000 óta intézményünkben működik – önálló tagozatként – az  MR Gyermekkórus (egykor Magyar Rádió Gyermekkórusa), amely hosszú évek óta a magyar és külföldi zenei élet megbecsült és elismert együttese. Részletek:  felvételi/MR Gyermekkórus

  Az alsó tagozatban az írást, olvasást hagyományos, szótagoló-elemző módszerrel tanítjuk. Első osztálytól az angol, francia vagy német nyelvvel ismerkedhetnek tanulóink szakköri foglalkozás keretein belül.

Ezen kívül a néptánc oktatást is beépítettük pedagógiai programunkba. 
Osztályainkban iskolaotthonos rendszerben folynak a foglalkozások.
A délutáni foglalkozásokat zenei tárgyú előadások, kis koncertek, hangszerbemutatók színesítik.

 Szép tágas sportcsarnokunkban délutánonként (a tanítási órák után) sportfoglalkozásokkal biztosítjuk diákjaink napi testmozgását.

 Írott és audiovizuális dokumentumokkal jól ellátott könyvtár, valamint Internet használatot lehetővé tevő informatika termek állnak tanulóink  rendelkezésére. Az Uniós elvárásoknak is megfelelő színvonalú ebédlőben kulturáltan, nyugodt körülmények között fogyaszthatják el a tízórait és az ebédet.

 

Hagyománnyá vált programjaink:

 karácsonyi hangversenyek, évzáró hangverseny a Zeneakadémián, tanulmányi-és sportversenyeken, művészeti fesztiválokon-versenyeken, kórusversenyeken való részvétel, növendék-és tanári hangversenyek.

 Jelentkezési lap 

ISKOLÁNK PROGRAMJAI ÓVODÁSOKNAK

Feldolgozás alatt.....

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  Őri Csilla
igazgató

 

Iskolánk fenntartója és  működtetője

Közép-Budai Tankerületi Központ

 

 

Művészeti tevékenységünk támogatója

 

Tehetségpont vagyunk

 

 

 

PARTNEREINK

 
 
 
 
 
 
 

 

Partnereink

 
Marczibányi téri Kodály Iskola - Minden jog fenntartva